Met dank aan onze ereleden voor hun steun aan de vereniging.