Historiek van de West-Vlaamse Grootkeukenkoks

In 1978 werd door enkele grootkeukenkoks en vertegenwoordigers
uit de grootkeukensector het initiatief genomen om
de West-Vlaamse Grootkeukenkoks vzw op te richten.

5 jaar later zou de Vereniging van Vlaamse Grootkeukenkoks boven de doopvont worden gehouden,
een overkoepeling van de verschillende provinciale grootkeukenverenigingen met als doel
beter te kunnen samenwerken en een aanspreekpunt te vormen voor de sector.

DOELSTELLINGEN

Contacten leggen tussen verantwoordlijke medewerkers grootkeuken, catering en hoteldiensten.
De vereniging zal de contacten verruimen tussen industrie, producent en leden.
Het beroep en de belangen van de grootkeukenkok helpen opwaarderen.
Het beroep onder de aandacht brengen.

Vakkennis en ervaring ten dienste stellen van hotelscholen, grootkeukenonderwijs, bedrijven en instellingen.
Medewerking verlenen aan de opleiding van toekomstige grootkeukenkoks via stage, adviezen of het jureren van examens.

Aanspreekpunt voor keukens die op zoek zijn naar grootkeukenmedewerkers en bijstand in het selecteren ervan.

 

ACTIVITEITEN

Beste Grootkeukenkok van België, in samenwerking met VVG.

Bedrijfsbezoeken

Bezoek aan diverse firma's en productieplaatsen, leveranciers voor de grootkeuken.

Opleidingen
In co-organisatie met diverse organisaties en bedrijven.

Nieuwjaarsreceptie
Jaarlijks worden alle leden en ereleden uitgenodigd op een gezellige nieuwjaarsreceptie.

 

   
www.wvgk.be